Awtoulag komponentleri senagaty

Awtoulag zapas şaýlary bazary giňeldi

Hytaýyň awtoulag pudagynyň çalt ösmegi, awtoulag eýeçiliginiň artmagy we awtoulag zapas şaýlary bazarynyň giňelmegi bilen Hytaýyň awtoulag zapas şaýlary çalt ösdi, ösüş depgini Hytaýyň awtoulag pudagyndan has ýokary.Maglumatlar Hytaýda awtoulag bölekleriniň satuw girdejisiniň 2016-njy ýylda 3,46 trillion ýuandan 2020-nji ýylda 4,57 trillion ýuana çenli ýokarlandygyny we ýyllyk 7,2 göterim ýokarlandygyny görkezýär.Hytaýda awtoulag zapas şaýlarynyň satuw girdejisiniň 2021-nji ýylda 4,9 trillion ýuana, 2022-nji ýylda 5,2 trillion ýuana ýetmegine garaşylýar.

Awtoulag zapas şaýlarynyň söwdasy artdy

Soňky ýyllarda Hytaýda awtoulag bölekleriniň import we eksport mukdary artýan tendensiýany görkezdi.2021-nji ýylda Hytaý 37,644 milliard dollarlyk awtoulag zapas şaýlaryny import etdi, bu bolsa geçen ýyl bilen deňeşdirilende 15,9% köp.Eksportyň gymmaty, geçen ýyl bilen deňeşdirilende 33,7% ýokarlap, 75.568 milliard dollara ýetdi.Söwda balansy 37,924 milliard dollar bolup, geçen ýyl bilen deňeşdirilende 13,853 milliard dollar artdy.

Awtoulag zapas şaýlary köpeldi

Soňky ýyllarda Hytaýda hasaba alnan awtoulag zapas şaýlary bilen baglanyşykly kärhanalaryň sany artmagyny dowam etdirýär we 2020-2021-nji ýyllarda hasaba alnan awtoulag zapas şaýlary bilen baglanyşykly kärhanalaryň sany 100,000 birlikden geçdi.2021-nji ýylda awtoulag zapas şaýlary bilen baglanyşykly 165,000 kärhana hasaba alyndy, bu bolsa geçen ýyl bilen deňeşdirilende 64,8% köpeldi.Hytaýyň awtoulag zapas şaýlary bilen baglanyşykly kärhanalary hasaba almagyň sanynyň 2022-nji ýylda 200 000-den geçmegine garaşylýar.

Şereketimiz bazaryň yzyndan gidýär we Täze energiýa awtoulag bölekleri bölümini döredýär.

55