Biz hakda

Biz kim

Jiangsu Akcome Science & Technology Co., Ltd.täze energiýa önümçiliginiň we täze energiýa hyzmatynyň iki esasy kärhanasyna gönükdirilen ýokary tehnologiýaly kärhana.Bu halkara meşhur marka we Hytaýyň täze energiýa pudagynda öňdebaryjy kärhanalaryň biridir.Bu kompaniýa 2006-njy ýylyň mart aýynda esaslandyryldy we 2011-nji ýylyň awgust aýynda Şençzhenen bir Stockasynyň kiçi we orta geňeşinde hasaba alyndy (paýnamanyň gysgaldylyşy: Akcome Technology, aksiýa kody: 002610).Şahamça hökmünde Jiangyin Akcome Metal Co.ltd-iň adaty işi fotowoltaik çarçuwaly önümçilikdir, bu işiň artykmaçlygy hökmünde önümler dünýä bazaryndaky paýyň 10% -ini tutýar, 12 awtomatiki önümçilik liniýasynyň we 32 el bilen önümçilik liniýasynyň, 500-den gowrak dizaýn maglumatlar binýady, 20-den gowrak garaşsyz dizaýn shemasy, 4 görnüşli dokma reňkli önümler, dünýäniň iň gowy 30 pv modul öndürijisiniň 25-si bilen uzak möhletleýin durnukly hyzmatdaşlyk.Üznüksiz ösüş bilen, jiangyin Akcome Metal 2016-njy ýylda täze energiýa ulaglarynyň alýumin bölekleriniň täze meýdanyna girdi we häzirki wagtda bu pudakda iň gowy 100 kärhananyň birine öwrüldi.Zawodlar we 4 material gözleg institutlary, üznüksiz tehnologiki täzelikler bilen.

11

12GW

Modul öndürijileri üçin 12GW-dan gowrak ýöriteleşdirilen gün çarçuwalaryny üpjün ediň

10%

Gün alýuminiý çarçuwasynyň dünýädäki paýynyň 10% -i

40000000

Productionyllyk önümçilik kuwwaty 40 milliondan gowrak

Esasy müşderiler

Korporatiw medeniýet

Bütewilik, ynam, hyzmatdaşlyk, innowasiýa

Täze gözýetime seredip, “Akcome” adamlar durnukly ösüşiň maksadyna ýapyşarlarÜznüksiz tehnologiki täzelikleriň we berk maliýe ýagdaýynyň güýji bilen, barha köpelýän müşderilere ygtybarly we ygtybarly önümleri we hyzmatlary bermäge bagyşlanýarys.

55

Taryh

 • -2006-

  2006-njy ýylyň Baýdak aýynda bu kompaniýa resmi taýdan döredildi we ISO hil ulgamy şahadatnamasyndan geçdi.2006-njy ýylyň iýun aýynda kompaniýa “Sharp” we “Mitsubishi” strategiki ulanyjylaryny import etdi.

 • -2011-

  2011-nji ýylda sanalan IPO, gün çarçuwasynyň bir aýlyk satuwy 130 million RMB-dan geçdi.Kompaniýa 3A karz reýting kärhanasyna öwrüldi we TUV ulgam şahadatnamasyny aldy.

 • -2013-

  2013-nji ýylda awtomatlaşdyrylan önümçilik liniýasy 1,2 GW gün çarçuwasynyň önümçiligine ýetdi we Akcome Wuxi şäherindäki jemgyýetçilik däl kärhanalaryň gurluşyk görkeziş bölümi bilen sylaglandy.

 • -2014-

  2014-nji ýylda kompaniýa Howpsuzlyk önümçiligi üçin 3-nji derejeli kärhana hökmünde baha berildi.

 • -2015-

  2015-nji ýylda “Hanwha Q.cells” bilen strategiki hyzmatdaşlyk we iň köp ýyllyk iberiş mukdary 306 million RMB.

 • -2017-

  2017-nji ýylda “Longi” bilen strategiki hyzmatdaşlyk we iň köp ýyllyk iberiş mukdary 476 million RMB.

 • -2018-

  2018-nji ýylda “First Solar” bilen strategiki hyzmatdaşlyk we iň köp ýyllyk iberiş 819 million RMB.

 • -2019-

  2019-njy ýylda çarçuwanyň satuwy 134 million sany çarçuwanyň iberilmegi bilen 2,2 milliard RMB gazandy.“Akcome” ABŞ bazary üçin Wýetnam çarçuwaly zawodyň gurluşygyna maýa goýdy.

 • -2020-

  2020-nji ýylda kompaniýa Günorta-Gündogar Aziýa bazaryny giňeltdi we iberiş mukdaryny 615 million RMB gazandy.

 • -2021-

  2021-nji ýylda gün çarçuwasynyň bazaryndaky ýolbaşçylygy has-da berkitmegi maksat edinýän içerki bazary giňeldiň we iň gowy 5 içerki müşderi bilen hyzmatdaşlygy ösdürmäge çalyşyň.Şol bir wagtyň özünde, täze alýumin önümleriniň daşary ýurt bazarynda ösmegine goşant goşdy.

 • -2022-

  2022-nji ýylda bu kompaniýa, fotowoltaik modul çarçuwasyna, dürli senagat profillerine we täze energiýa ulaglary üçin alýumin böleklerine ýöriteleşen Akcome toparynyň Huihao segmentine tabyn.